förstå de olika attributen för kompressorer

Även om det är lätt att anta att alla kompressorer är skapade lika, de kommer i många olika sorter och är unikt anpassade till deras specifika ändamål. De är enkla maskiner avsedda för att pumpa luft från ett ställe till ett annat och komprimera dess volym. När gasen har lagrats, kan den enkelt användas för att blåsa upp ett föremål, för framdrivning, eller för att ge energi.

De flesta hem hantverkare använder sina kompressorer för att driva enkla handverktyg eller att blåsa däck. Eftersom de är gjorda för en mängd olika användningsområden, hem kompressorer kommer i alla former och storlekar. Man kan hitta nästan varje kombination av kapacitet, PSI kapacitet och effekt på deras lokala järnaffär.

kapacitet

Kompressorer som lagrar gas för framtida bruk har en begränsad yta där du vill placera luft eller en egenskap. Vissa gasgeneratorer drar helt enkelt luft från ett luftintag och pumpa igenom i ett munstycke. Detta är perfekt för att fylla upp däck och andra föremål som behöver luft, men att de inte lagrar och trycksätta luft. Kompressorer som lagrar luft har en tank. Storleken på tanken mäts vanligtvis i gallons.

Det kan vara oklart inledningsvis varför kapaciteten är en faktor att beakta, men beroende på vad kompressorn används för, kan det göra stor skillnad. En stor kapacitet luftkompressor är användbar för att driva stora luftverktyg för en lång tid. Till exempel använder en industriell spikpistol lufttryck för att tvinga spikar i trä. Om vapnet behöver mycket press och används ofta sjunker lufttrycket i tanken med varje användning. Ju högre kapacitet, kan den längre verktyget användas innan tanken måste få påfyllning.

pounds per kvadrattum eller psi

En PSI mätning är den kraft med vilken luftkompressorer frisättning luft. Detta är en representation av hur mycket tryck den luft som pumpas ut ur tanken utövar på något. De flesta tryckluftsdrivna verktyg har PSI betyg. Många konsumenter verktyg använder en rating på ca 90 PSI. De flesta kommersiella kompressorer uppnå detta ganska lätt.

När trycket i tanken sjunker, sjunker också PSI. Om den hastighet med vilken luften kommer ut ur maskinen blir för låg, kommer verktyget att sluta fungera. Det betyder oftast att luften var ur fortare än det kunde bytas ut och komprimeras.

kubikfot per minut

Kubikfot per minut är en ny mätning för den hastighet med vilken luften lämnar en enhet. Denna metod använder tid som ett mått, så det visar att mängden luft som passerar genom ventilen snarare än dess tryck.

Många verktyg har både en PSI och CFM rating. Enheter som slipmaskiner och sprutpistoler kräver konstant tryck. De behöver inte bara en viss PSI, men också en CFM som är konstant. Detta är nödvändigt för att verktyget ska fungera väl under en längre tidsperiod.

hästkrafter

Hästkrafter är ett sätt att uppskatta hur mycket ström en motor kommer att producera. Mängden hk det är kapabel att producera är inte den bästa indikatorn på en motor. I en enhet som en kompressor har designen mycket mer att göra med maskinens prestanda. Men större kompressorer kräver en större hk motor att hålla tanken fylld.

Steg för att hitta rätt kompressor

Det finns många olika typer av kompressorer på marknaden. Konsumenterna kan hitta de val överväldigande, men det finns många användningsområden för tryckluft. Noga överväga följande innan du väljer en ny kompressor.

Vad är det för? Tank-mindre kompressorer är bra för uppblåsning pooler och däck cykel, men tryckluftsverktyg kräver något med kapacitet.
Hur länge är jobbet? Jobb som kommer att kräva en hel dag av konstant användning, som reshingling ett tak, kan kräva en större kapacitet kompressor. Hängande julbelysningen bör endast kräva några liter luft.
Kontrollera PSI och CFM på alla tryckluftsverktyg. Det skulle vara tråkigt att få reda på att kompressorn inte kommer att köra dem ordentligt.
Utvärdera långsiktiga behov. Det kan vara bättre att hyra en kompressor för ett stort jobb i stället för att köpa en jätte som aldrig kommer att användas.
Köp rätt ventilkopplingar. Kompressorn är meningslös om den inte kan anslutas till andra maskiner.

Rätt kompressor kan hjälpa till med tusentals uppgifter i hemmet. De kan ge tillgång till ett brett utbud av kraftfulla verktyg och stöd för att blåsa allt från däck till pooler.