fördelarna av bostäder solpaneler

är du överväger bostäder solpaneler för ditt hem?

Bostäder solpaneler är en stor investering som inte bara sparar pengar och kan öka värdet på din fastighet, men också hjälpa miljön. Solenergi blir mycket prismässigt konkurrenskraftiga med konventionella energikällor och det finns många federala och statliga rabatter och incitament att kompensera dig för den kraft du producerar och även hjälpa till offset din initial investeringskostnad. Kostnaden för bostäder solpaneler för ditt hem har minskat betydligt, tappa över 40% på bara de senaste åren. Det har aldrig funnits ett bättre tillfälle att göra övergången till förnybar ren energi för ditt hem eller företag.

grunderna i bostäder solpaneler

Bostäder solpaneler omvandlar solens ljusenergi till elektricitet med hjälp av ett arrangemang av solceller för att omvandla fotoner till användbar elektricitet. Solceller, eller fotovoltaiska celler, är anordnade i ett gallerliknande mönster på ytan av panelen att producera en specifik wattal av el. Sedan flera paneler är anordnade i en matris och installeras på ett tak eller på ett område, som producerar energi som kan driva ett hem eller företag.

Bostäder solpaneler vanligtvis är konstruerade med cystalline kisel och dyrare galliumarsenid, som tillverkas uteslutande för användning i solceller. Effektivare paneler är hopsatta genom avsättning av amorf kisellegering i en kontinuerlig rulle-till-rulle-processen. Celler som skapats från denna process kallas amorf kisel celler eller A-si. Konstruerade paneler med amorft kisel-teknik är mer hållbara, effektiva och tunnare än sina kristallina motsvarigheter.

De nyaste bostäder solpaneler fungerar på molekylär eller kvant nivå. Dessa paneler är skapade genom att implantera kolnanorör eller kvantprickar i en behandlad plast. Till skillnad kiselbaserade paneler, har dessa paneler inte byggas i ett rent rum, och därmed produktionskostnaderna är något lägre.

Bostäder solpaneler fungerar genom att samla in strålning från solen och aktivt omvandla den energin till elektricitet. Solpaneler består av flera enskilda solceller. Dessa celler fungerar på liknande sätt som stora halvledare och utnyttja en stor yta pn-övergångsdiod. När solcellerna exponeras för solljus, de pn-dioder omvandlar energin från solljuset till användbar elektrisk energi. Den energi som genereras från fotoner som träffar ytan av solpanelerna tillåter elektroner att slås ut av sina banor och släpptes, och elektriska fält i solcellerna drar dessa fria elektroner i en riktad ström, från vilken metall kontakter i cellen kan producera el . Ju fler celler i en solpanel och högre kvalitet på cellerna, desto mer totala eleffekten solpanelen producerar.

hur mycket makt kan produceras av bostäder solpaneler?

Den mängd energi som produceras av solpaneler påverkas av kvaliteten av panelen, de material och teknik som används för att göra panelen och den tid panelen har varit i bruk. Vid köp av solpaneler, är det bäst att se bortom storleken av panelerna och att titta på dollar / watt.

Bostäder solpaneler av samma storlek kan ge olika mängder el, är denna skillnad orsakas av variationer i funktionssätt ålder solceller, kvaliteten på de solceller, och med vilken teknik användes för att producera dem. Tidiga celler är inte lika effektiv som moderna celler. Paneler har en effektiv livslängd på cirka 20 till 25 år, och deras värde och wattal utdata minskar stadigt över tiden.

få ut mer av dina bostäder paneler

Det bästa sättet att få ut det mesta av dina bostäder solpaneler är att vidta enkla åtgärder som att byta till CFL eller LED-lampor, investera i Energy Star-apparater, använda smarta grenuttag som stänger av elektroniken när den inte används, och se till att dina fönster, dörrar, och isolering är energieffektiva.